Jdi na obsah Jdi na menu

Předmět činnosti

PROJEKČNÍ PRÁCE

-projekce rodinných domů

-osazení typové dokumentace rodinného domu

-projekce rekonstrukcí a oprav

-projekce stavebních úprav, nástaveb, přístaveb

-projekce přípojek inženýrských sítí

-projekce zpevněných ploch a oplocení

 

INŽENÝRSKÉ PRÁCE

-zajištění veškerých úkonů v jednání s orgány státní správy (územní souhlas, územní rozhodnutí, veřejnoprávní smlouva, vodoprávní řízení, ohlášení stavby, stavební povolení, souhlas s užíváním stavby, kolaudační souhlas)

-zajištění stanovisek DOSS (Hasičský záchranný sbor, Hygienická stanice, Životní prostředí, Povodí Odry.... a dalších dotčených správců sítí (ČEZ, RWE, VaK, SmVaK, O2…

-výkon technického a autorského dozoru staveb

-legalizace „nepovolených staveb“ a jejich „dodatečné povolení“

 

STAVEBNÍ PRÁCE

-Zednické a stavební práce

-Bytová jádra, sádrokartony

-Rekonstrukce a přestavby

-Termofasády

-Zemní práce, oplocení, zámkové dlažby

-Výkopové práce stroji ( UNC, pásový podkop)

-Půjčujeme stavební rektifikační ocelové spojky

 

ZPROSTŘEDKOVATELSKÉ PRÁCE (s osobní asistencí)

-zajištění výpočtu průkazu energetické náročnosti

-zajištění hydrogeologického posouzení

-zajištění zpracování geometrického plánu

-zajištění požárněbezpečnostního řešení